uk接线端子 进口端子 工业插座 冷压端子

TEL: 0086-577-62756761
您现在的位置:首页 > 产品风采 > 新品推荐 > JHUKK-125 系列单级分线盒

新品推荐

JHUKK-125 系列单级分线盒

JHUKK-125 系列单级分线盒

服务
打印此页打印此页 添加到收藏夹添加到收藏夹
电子邮件电子邮件  
联系电话:0086-577-62756761
E-mail:jhele@cnjhele.com
产品信息

 型号规格                      电压                电流          进线                                             出线

 
JHUKK-80                   690V               85A           6TO16                                   2.5-6/2.5-16
 
JHUKK-125                 690V              150A         10-35/6-16                             2.5-16
 
JHUKK-160                  690V               200A         10-70/6-16                         2.5-16
 
JHUKK-250                 690V               255A          35-120                            6-35/2.5-16/2.5-10
 
JHUKK-400                  690V            335A            95-185                          6-35/2.5-16/2.5-10
 
JHUKK-500                  690V             520A          4*15.5*0.8                     6-35/2.5-16/2.5-10       
 

最新产品